Thăm căn hộ số 01, Chung cư cao cấp Anland Complex Tố Hữu, Hà Đông