Vị trí

Hệ thống trường học chuẩn quốc gia tại khu đô thị Dương Nội

Hệ thống trường học chuẩn quốc gia tại khu đô thị Dương Nội

Khu đô thị mới Dương Nội của tập đoàn Nam Cường rộng gần 200 ha với hơn 5000 hộ gia đình thì nhu cầu về trường học cho con trẻ rất lớn. Hệ thống trường học tại đây dự kiến đáp ứng đủ cho nhu cầu giáo dục của 1870 trẻ mẫu giáo, 2670 học sinh tiểu học, 2403 học sinh trung học và 1335 học sinh phổ thông.